Pojištění firem

Na základě komplexní analýzy individuální činnosti Vaší firmy, možných rizik a jejich dopadů připravíme ucelený systém pojištění, jeho následnou aplikaci a správu. Může se jednat o kombinaci běžných majetkových a odpovědnostních pojištění, pojištění vozového parku, pojištění stavební a montážní, pojištění strojů a přerušení provozu až po speciální druhy pojištění, jako např. pojištění záruk, pojištění odpovědnosti členů orgánů společností apod.

Naší filozofií je vždy poskytnout prvotřídní služby z oblasti pojištění nejen samotné společnosti, ale i všem jejím zaměstnancům. Samozřejmostí je i pomoc při likvidaci nastalých pojistných událostí a plná flexibilita při aplikaci změn a nových požadavků na pojištění.